About

Sri Sri Ravishankar Bal Mandir
Thalikkunnu ( via ) Pattel Thazham Road, Near Parakkulam, Mankave, Calicut-673007, Kerala, India

Email:calicut.mankave@ssrvm.org

Board Line:0495-2331637

Web: mankave.ssrvm.org